Jan Mikael (10 Nov 2010)
"The Lord clean us like a Silversmith refine Silver !"

 
Dk. 10.11.2o1o. - dear friend's in Jesus Christ.!
 
 
Yesterday morning I got the message under here, from a friend of mine, I want to share it with you, so you can see how danish language look like. But first of all of course, I will try to explain it, because of I think it's a realy wonderful message to get, in a time perhaps of a litle disappointment ?
 
It's about our Great Creator sitting with the Fire, Prepare and Cleaning Hi's chosen ones, like the Silversmith are refining Silver. - He sit there under the whole process, because of the Silver is a very hot liquid, and in constantly motion, until every unclean things have leaving it, and come up to the surface, so our Creator can take it away.
 
He constantly work on this process, until there is no unclean left in the Silver, - then it stop to move, and become silent, like a 'Silvermirror' and our Great God and Father in Jesus Christ, can see His own Reflection in the Silver, - All Praise and Glory to our Wonderful Lord !
 
It's a realy Fantastic and Wonderful message to us, it say: don't be afraid, never let thing's in your life shock or frigthen you, or overshadowing your faith. Remember what Jesus say in the Bible, that if we hold close to Him, never try to hide anything for Him, but tell him what frighten us, then Hi's answer is: dont frighten I work on it ! 
 
I have Conquered, on the Cross on Golgatha, I paid the price for you: dont frighten, no one can take anything out of mine, or my Father's hand, - and He have given you to me, so give me your heart, stay in faith and trust in me, I will take care of and protect you, and soon take you Home, it will all happen " In a Twinkle of an Eye " just trust in Me. - Remember John 14:1-3.v. Rome 8:28-29.v. Isaiah 8:18.v. and Hebrew
2:10-18.v. - never forget Jesus Christ is our Redeemer and Saviour, our High Priest in Heaven, the Chosen Lamb of God, the Lion of Judah, who have the key of David !
 
to you in the love from Jesus Christ, our Lord and Love
have a blessed day, Maranatha, - ybic, Jan Mikael - ><> *  


Ved et kristent møde kom en samtale i gang om, hvorledes sølv blev renset. Og man enedes om at opsøge en sølvsmed og få oplysninger derom. Han forklarede: Jeg må under smeltningen have mine øjne ufravendt fæstnet på ovnen; thi dersom sølvet udsættes for længe for den stærke hede, tager den skade! Da forstod de ordene: " Han sidder og smelter og renser sølv.. " Da gæsterne var på vej ud ad døren, kaldte sølvsmeden dem tilbage og sagde, han havde glemt at sige noget vigtigt: At sølvet ville være i bevægelse, indtil alle urene partikler var borte. Da ville det fremtræde med en spejlblank over flade, der kunne afspejle hans ansigt.
Den store Mester kommer, fuldkærlig er hans id, han sidder ved smeltediglen og lutrer sølvet med flid. - Det øjeblik han venter og agter kærligt på, når klarlig hans eget biled vil dybt i sølvspejlet stå. - Den store mester kommer, som smelter sjæl og sind, han sidder ved hjertegruben, han ser i sjælen ind. - Og har i hjertedybet sit biled klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning al sket! Vor store Mester arbejder med os og er ikke tilfreds, før vi som det rolige sølvspejl spejler hans ansigt. Da vil også andre kunne se, at vi genspejler en hellig herlighed. Og vort liv bliver da et vidnes byrd om den Herre, vi tilhører og følger.